1 บทนำ
เฮ้ สตรีทบิวตี้ ดำเนินการโดย บริษัท ซีโฟร์ โกลบอล จำกัด นำเสนอการบริการให้กับคุณภายใต้เว็บไซต์ (www.hejstreetbeauty.com) ลูกค้าสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ผ่านอุปกรณ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ โดยทางเราขอความกรุณาให้คุณทำความเข้าใจและอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ดังต่อไปนี้ การที่คุณใช้และเข้าถึงหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทางกฎหมายการใช้บริการที่ เฮ้ สตรีทบิวตี้กำหนดขึ้นเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องและคุ้มครองข้อมูลที่อยู่ภายในเว็บไซต์ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลของลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าทำการยอมรับข้อตกลงกับเรา อย่างไรก็ตาม ทางเรายืนยันที่จะปกป้องข้อมูลของลูกค้า โดยที่ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่มีการเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆก่อนได้รับการอนุญาตจากลูกค้า

เฮ้ สตรีทบิวตี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงและยุติข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดี เราจะพยายามแจ้งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆบนเว็บไซต์ของเราทันที ทางเราแนะนำให้ลูกค้ากลับเข้ามาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขหรือนโยบายของทางเราเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดใดๆที่อาจจะเกิดขึ้น

2 ทรัพย์สินทางปัญญา
เฮ้ สตรีทบิวตี้ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า ชื่อ โลโก้ ตัวอักษร ปุ่มไอคอน การออกแบบ ภาพ เสียง วิดีโอ รวมถึงซอฟแวร์ที่ปรากฏอยู่ในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญา ห้ามผู้ใดหรือบริษัทใดกระทำการดัดแปลง ลอกเลียน เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูล โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา ลูกค้าไม่ควรกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง เราไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า โดยสามารถใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อซื้อสินค้าในเว็บไซต์หรือเพื่อร่วมกิจกรรมภายใต้แบรนด์ เฮ้ สตรีทบิวตี้ของเราเท่านั้น นอกเหนือจากนี้ทางเราจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ทำการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ เฮ้ สตรีทบิวตี้ โดยเราสามารถทำการลบข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเราจะไม่รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายใดๆทั้งสิ้น นอกเหนือจากนี้ เครื่องหมายการค้า ชื่อสินค้า และ ชื่อบริษัทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน ผู้ผลิต หรือคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ที่ถูกกล่าวถึงบนเว็บไซต์เป็นสิทธิ์ขาดของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ

3 ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าเป็นของเฮ้ สตรีทบิวตี้ หรือบริษัทอื่นๆ นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูล ผลวิจัย ความคิดเห็น ราคาสินค้า และเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในเว็บไซต์ของเรา การเข้าชมและใช้ข้อมูลสินค้านั้นถือเป็นหน้าที่ของคุณในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวของคุณเอง โดยเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากอาจเกิดความผิดพลาดและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสินค้าได้ทุกเมื่อ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อมูลส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้ที่อาจเกิดถึงจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เนื่องจากเราเป็นเพียงช่องทางการจำหน่ายสินค้า หากเกิดอาการแพ้ ทาง เฮ้ สตรีทบิวตี้จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น สินค้าที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรามีจำหน่ายเพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น ทางเราไม่อนุญาตให้ทำการขายต่อหรือกระทำเพื่อการค้าใดๆทั้งสิ้น

4 การใช้เนื้อหาในเว็บไซต์
เนื่องจากเฮ้ สตรีทบิวตี้ อนุญาตให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สามารถแสดงข้อคิดเห็นโต้ตอบได้ในพื้นที่สาธารณะภายใต้เว็บไซต์ของเรา คุณจึงสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขรวมถึงนโยบายของเราได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ถูกโพสต์โดยผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและความบันเทิงเท่านั้น บางข้อความอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม ซึ่งทางเฮ้ สตรีทบิวตี้จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ตลอดจนศีลธรรมจรรยา และคุณภาพของข้อมูล นอกจากนี้ ทางเราจะไม่รับประกันว่าเนื้อหาข้อมูลจะไม่ละเมิดข้อกฎหมายใดๆ คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงต่างๆและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม การที่คุณเข้าเว็บไซต์ของเรา ทางเราจะถือว่าคุณได้รับทราบข้อมูลและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

5 ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาและข้อความของผู้ใช้เว็บไซต์
เฮ้ สตรีทบิวตี้อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางเราเท่านั้นที่จะสามารถแสดงความคิดเห็น ให้คะแนน แนะนำสินค้า ให้ข้อมูลสินค้าและข้อมูลส่วนตัว เขียนข้อความ ตั้งกระทู้ถามและตอบในฟอรั่ม ตลอดจนข้อความอื่นๆที่โพสบนเว็บไซต์ของเรา โดยที่สมาชิกจะต้องเข้าใจและยอมรับว่าคุณคือเจ้าของเนื้อหาและข้อความที่โพสลงในพื้นที่สาธารณะ และเนื้อหาและข้อความหล่านั้นจะไม่ถูกเก็บเป็นความลับ

ทางเราขออนุญาตปฎิเสธการผิดชอบต่อเนื้อหาและข้อความทั้งหมดที่โพสโดยสมาชิก เนื่องจากเนื้อหาและข้อความเหล่านั้นไม่ได้ถูกควบคุมและรับรองโดยทางเรา อย่างไรก็ตาม เฮ้ สตรีทบิวตี้สามารถทำการใช้ แก้ไข เปลี่ยนแปลง รวมถึงลบเนื้อหาและข้อความที่สมาชิกโพสในเว็บไซต์ของเราได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเนื้อหาและข้อความตรงกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• เมื่อเนื้อหาและข้อความเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม และว่ากล่าวให้ร้ายกับสมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่สาม
• เมื่อมีการนำเสนอเนื้อหาและข้อความที่อันตราย ลามกอนาจาร และขัดต่อกฎหมาย
• เมื่อเนื้อหาและข้อความเป็นการละเมิดกฎหมายของประเทศไทยหรือนานาประเทศ รวมถึง ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของเฮ้ สตรีทบิวตี้และบุคคลที่สาม
• เมื่อเนื้อหาและข้อความเป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า โดยไม่ได้รับการอนุญาต
• เมื่อเนื้อหาและข้อความมีไวรัส หรือไฟล์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบปฏิบัติการและเครือข่าย ของทางเราหรือบุคคลที่สาม

6 การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของเฮ้ สตรีทบิวตี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล โดยข้อมูลจากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา ทางเราจะไม่รับรองความครบถ้วนและถูกต้องใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นถือเป็นหน้าที่ของคุณในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆเหล่านั้นด้วยตัวของคุณเอง

7 สมาชิก
การลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกกับเฮ้ สตรีทบิวตี้จะกระทำได้ต่อเมื่อ:
• คุณมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หากมีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ก่อนเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
• คุณได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งานได้

ในการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกกับเฮ้ สตรีทบิวตี้ คุณจะต้องตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความครบถ้วนและถูกต้อง และเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นความลับ รวมถึงคุณตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณเอง นอกเหนือจากนี้ ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตของสมาชิกอาจจะถูกจัดเก็บเพื่ออำนวยความสะดวกในซื้อสินค้า อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้รับการควบคุมและอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเรา
บัญชีสมาชิกของคุณถือเป็นบัญชีส่วนบุคคล หากคุณเข้าบัญชีของผู้อื่น คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชีในฐานะผู้แทน มิเช่นนั้น คุณจะต้องยอมรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมาย เฮ้ สตรีทบิวตี้ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้ใช้งานได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข

8 การยกเลิกและการคืนสินค้า
เฮ้ สตรีทบิวตี้มีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากเกิดความผิดผลาดที่เกิดจากการแสดงข้อมูลสินค้าที่ไม่ถูกต้องโดยมิได้มีการคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตามรายการสั่งซื้อสามารถถูกยกเลิกได้ หากสินค้ายังไม่ดำเนินการส่ง ในกรณีที่เราได้รับการชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการคืนเงินให้เต็มจำนวนราคาสินค้า คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การเปลี่ยนและคืนสินค้า ซึ่งจะทำการพิจารณาเป็นตามกรณีเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

9 การสงวนสิทธิ์
เฮ้ สตรีทบิวตี้ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยุติเว็บไซต์และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยุติใดๆ เราจะทำการแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ นอกเหนือจากนี้ ทางเรามีสิทธิที่จะทำการยกเลิกและระงับการเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรมต่างๆบนเว็บไซต์ของเรา หากคุณละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข

เราอาจทำการเข้าถึง จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวจากบัญชีของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว กรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อ:

• เมื่อมีการละเมิดทางกฎหมาย
• เมื่อไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข
• เมื่อมีการละเมิดต่อบุคคลที่สาม
• เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ของการบริการลูกค้า
• เพื่อเป็นการป้องกันสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ทางปัญญา ส่วนรวม และความปลอดภัยของเฮ้ สตรีทบิวตี้

10. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ตามขอบเขตได้รับอนุญาตตามกฎหมายพระราชบัญญัติ เฮ้ สตรีทบิวตี้จะไม่รับประกัน รับรอง หรือเป็นตัวแทนนำเสนอเนื้อหา คำแนะนำ และข้อมูลต่างๆที่ปรากฎในเว็บไซต์ของเราทั้งหมด เช่นการรับประกันความสามารถในการขาย ข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ได้แสดงหรือรับประกันว่าครบถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้อง ข้อมูลสินค้าซึ่งรวมถึงสต็อคและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดใดๆของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ หรือทางอีเมลก็ตามเฮ้ สตรีทบิวตี้จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายและความสูญเสียใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงความเสียหายทางข้อมูล รายได้ การบาดเจ็บ ทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายที่อ้างว่ามาจากข้อมูลใด ๆ ที่ระบุไว้ และการบอกเลิกสัญญา อย่างไรก็ตาม คุณต้องยอมรับว่าคุณอาจประสบกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะ ข้อความสมหยาบคาย หรือไม่ประสงค์ ซึ่งทางเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่อาจเกิดจากเนื้อหาดังกล่าว

รายการส่งเสริมการขายและรางวัลรวมถึงสิทธิ์ประโยชน์จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเฮ้ สตรีทบิวตี้ ทางเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิกถอนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายที่นำเสนอโดยเฮ้ สตรีทบิวตี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ทั้งแบบถาวรหรือแบบชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

11 การชดเชยค่าเสียหาย
ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข ข้อกำหนดในการให้บริการเว็บไซต์ และการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้ใช้งานไม่สามารถยึดให้ทางเฮ้ สตรีทบิวตี้ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายและค่าทนายความที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายนี้จะมีผลจนกว่าจะมีการยุติข้อตกลงและเงื่อนไขของทางเรา

12 ความเป็นส่วนตัว
เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางเฮ้ สตรีทบิวตี้ คุณจะต้องยอมรับว่าคุณได้อนุญาตให้ทางเว็บไซต์ของเราใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัญชีสมาชิก หรือข้อมูลใด ๆ เพื่อใช้ตามขอบเขตของกฎหมาย คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งเกี่ยวกับการเข้าถึงการมีส่วนร่วมและการใช้เว็บไซต์นี้อย่างละเอียดได้

13 สิทธิตามกฎหมาย
กฎหมายที่บังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศต่างๆทั้งหมดได้รับการควบคุมโดยกฎหมายแห่งประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย ดังนั้นคุณจะต้องยอมรับต่ออำนาจศาลกดังกล่าวในการฟ้องร้องข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นภายในเว็บไซต์ ข้อตกลงและเงื่อนไข ประกาศ และเนื้อหาสาระข้อมูลอื่นๆที่มีความเกี่ยวโยงกัน

14 บททั่วไป
14.1 ข้อตกลงทั้งหมด
ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จระหว่างผู้ใช้บริการและทางเฮ้ สตรีทบิวตี้ ทั้งผู้ใช้บริการและทางเราผูกมัดหรือแสดงนัยยะถึงการเป็นตัวแทน รองรับ หรือให้สัญญาเฉพาะข้อตกและเงื่อนไขที่มีการบันทึกไว้เท่านั้น

14.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เฮ้ สตรีทบิวตี้สามารถกระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบาล และประกาศ ได้ทุกเวลา โดยคุณจะต้องเข้าใจว่าคุณได้ตกลงยินยอมต่อข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันเท่านั้น โดยข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับเก่าจะถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่จะเข้ามาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นประจำเพื่อนให้ทราบถึงเนื้อหาสาระล่าสุดของข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์

14.3 ความขัดแย้ง
ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งที่มีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขที่ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบาย หรือประกาศของเว็บไซต์ ในส่วนที่กำหนดไว้เป็นมาตราฐานของเว็บไซต์ ให้ปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฎในหน้านั้นอย่างเคร่งครัด และข้อกำหนดนั้นจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดอื่นและไม่มีผลกระทบต่อการมีผลใช้บังคับของข้องตกลงที่เหลือ

14.4 การสละสิทธิ์
การสละสิทธิ์ไม่สามารถมอบหมาย ถ่ายโอน หรือให้สิทธิ์ช่วงในสิทธิ์ของคุณส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร นอกเหนือแต่ว่าจะมีการทำคำสละสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร

14.5 การถือครองสิทธิ์
การถือครองสิทธิ์ ทางเฮ้ สตรีทบิวตี้มีสิทธิขาดในการยกให้โอน ย้าย หรือมอบหมายลิขสิทธิ์และสัญญาผูกมัดทั้งหมดให้กับตัวแทนหรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเงื่อนไขการให้บริการ นโยบาย และประกาศใดๆที่เกี่ยวข้องก็ตาม

15 การเป็นโมฆะ
บทบัญญัติของข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศต่างๆจะมีการบังคับใช้เป็นเอกเทศแยกเป็นอิสระจากกัน ซึ่งจะถูกตีความว่าถูกต้องและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย หากข้อกำหนดใดได้รับการประเมินว่าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ตามขอบเขตอำนาจในการบังคับคดีได้ ไม่ว่าทุกส่วนหรือบางส่วนก็ตาม อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน และจำกัดข้อกำหนด เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องและสามารถบังคับใช้ตามกฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนและจำกัดดังกล่าวจะมีการควบคุมโดยทางเรา และผ่านการดำเนินการของอนุญาโตตุลาการ หรือสิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้การจัดการ หากบทบัญญัติไม่สามารถทำการปรับเปลี่ยนหรือจำกัดได้ จะต้องคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

16 การสิ้นสุด
คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง การลงทะเบียนเป็นสมาชิก และการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ เฮ้ สตรีทบิวตี้ อย่างไรก็ตาม การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงนั้นๆจะต้องกระทำโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลอื่นๆ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ข้อจำกัดความรับผิดชอบ การชดเชยค่าเสียหาย การบังคับใช้กฎหมาย ไปจนถึงหลักทั่วไปยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการยกเลิกก็ตาม

17 เครดิต
ทางเฮ้ สตรีทบิวตี้เป็นผู้ควบคุมรายการส่งเสริมการขายและรางวัลทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราแต่เพียงผู้เดียว ทางเรามีสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการบริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม คุณจะต้องยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สาม หากเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเครดิตบนเว็บไซต์ของเรา

18 ความคิดเห็นหรือข้อสงสัย
หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบาย หรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนเว็บไซต์ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่