เฮ้ สตรีทบิวตี้ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งเราเคารพในความเป็นส่วนตัว โดยเราจะเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้เป็นความลับ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดก่อนทำการลงทะเบียนกับเรา

1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลส่วนตัวของคุณซึ่งรวมถึง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เพศ อายุ อาชีพ ความสนใจและข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ จะถูกทำการบันทึกเมื่อลงทะเบียนบัญชีกับ เฮ้ สตรีทบิวตี้ หลังเสร็จสิ้นการลงทะเบียน คุณจะกลายเป็นสมาชิกของทางเรา ซึ่งคุณจะได้รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม การปรับปรุง ตลอดจนโปรโมชั่นพิเศษจากทางเรา

2 ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์
เว็บไซต์จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมโดยตรงกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีเราขอแนะนำให้คุณได้รับอนุญาตและใช้ข้ออ้างอิงจากบิดามารดา รวมถึงหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเว็บไซต์ของ เราจะถือว่าคุณมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว

3 การใช้ข้อมูล
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกจัดเก็บไว้เพื่อใช้พัฒนาเว็บไซต์ของเรา คุณอาจได้รับข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงโปรโมชั่น ส่วนลด ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆจากเรา หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลจากเรา คุณสามารถส่งอีเมลเพื่อยกเลิกการรับข้อมูลจากทางเราได้ที่อีเมล support@hejstreetbeauty.com

4 การเก็บข้อมูล
เฮ้ สตรีทบิวตี้ตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับ ในกรณีที่เราต้องการเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อสาธารณะ เราจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน

5 cookies
เว็บไซต์เฮ้ สตรีทบิวตี้เก็บ cookies ซึ่งเป็นข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกส่งไปเก็บไว้ในเบราเซอร์ของคุณเพื่อเก็บข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ โดยข้อมูลสามารถนำมาประเมินผู้เช้าชมเว็บไซต์ตรวจสอบความถี่ของการเข้าชมหากคุณไม่ต้องการให้ cookies เข้าไปอยู่ในเบราเซอร์ คุณสามารถปฎิเสธไฟล์ cookies ได้

6 การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
เฮ้ สตรีทบิวตี้จะการปรับปรุงของนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้า ดังนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยเราจะโพสต์ข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์ของเรา เมื่อเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆกับนโยบาย เราจึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบไซต์บ่อยครั้ง เพื่อให้ตัวคุณได้รับรู้ถึงข้อมูลหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

7 สอบถามเพิ่มเติม
สมาชิกจะต้องความรับผิดชอบกับชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านด้วยตัวเอง เฮ้ สตรีทบิวตี้แนะนำให้คุณเก็บชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับและออกจากระบบเสมอเมื่อสิ้นสุดการใช้งานบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เราจะสามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้นคุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ทางเราจะตรวจสอบอยู่เสมอและสร้างมาตรฐานให้ความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิกอยู่ในระดับสูงสุด