1 เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

เฮ้ สตรีทบิวตี้หวังว่าลูกค้าจะชอบสินค้าที่ซื้อกับทางร้าน แต่หากลูกค้าไม่พอใจกับสินค้าไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ทางร้านยินดีให้บริการลูกค้าเปลี่ยนและคืนสินค้าที่ซื้อ โดยไม่เสียค่าดำเนินการใดๆภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่ถูกเปิดใช้ ในกรณีที่สินค้ามาในรูปแบบเซต แพค หรือมีของแถม ทางร้านขอนุญาตให้ลูกค้าทำการคืนสินค้าทั้งหมด

*เงื่อนไขต่างๆจะถูกพิจารณาไปตามกรณีและความเหมาะสม เพื่อความพอใจสูงสุดและประสบการณ์ที่ดีที่สุดของลูกค้าของเรา

1.1 เงื่อนไขการคืนสินค้า

เฮ้ สตรีทบิวตี้ สามารถให้ลูกค้าได้คืนสินค้าอย่างง่ายดาย โดยลูกค้าสามารถเลือกคืนสินค้าผ่านสองช่องทางหลัก ไม่ว่าจะเป็นผ่านช่องทางหน้าร้านหรือทาง EMS หากลูกค้าเลือกคืนสินค้าผ่านทาง EMS จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 7-10 วันทำการ และอาจใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ในการคืนเงินเข้าบัญชีลูกค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการดำเนินการของธนาคาร

ทางเฮ้ สตรีทบิวตี้ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าจัดส่งสินค้าในทุกกรณี และจะไม่รับผิดชอบค่าจัดส่งเพื่อคืนสินค้าผ่านทาง EMS นอกจากการคืนสินค้าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทางร้าน เช่นสินค้าชำรุด ศูนย์หาย หรือสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ ทางร้านจะส่งสินค้าชิ้นใหม่ทดแทนให้ทันที หากสินค้ามีอยู่ในสต็อก และจะคืนเงิน 50 บาท สำหรับค่าจัดส่งเพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ

1.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่ซื้อผ่านทางเว็ปไซต์สามารถทำการเปลี่ยนผ่านช่องทางหน้าร้านเท่านั้น ทางร้านจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนส่วนต่างในกรณีที่สินค้าที่ต้องการแลกเปลี่ยนมีมูลค่าน้อยกว่า แต่หากสินค้าที่ต้องการแลกเปลี่ยนมีมูลค่าสูงกว่า ลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้น

1.3 เงื่อนไขสินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนและคืน

เฮ้ สตรีทบิวตี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้:
• สินค้าที่ถูกตรวจสอบว่าไม่ได้ซื้อจากเฮ้ สตรีทบิวตี้
• สินค้าไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือถูกเปิดใช้
• สินค้าชำรุดหรือเสียหายจากการกระทำของลูกค้า
• แจ้งเปลี่ยน/คืนสินค้าเกินกำหนด 7 วัน
• ทางร้านได้รับสินค้าคืนผ่านทาง EMS เกินกำหนด 14 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า
• สินค้าที่ซื้อภายใต้เงื่อนไข กิ๊ฟวอชเชอร์ คูปอง หรือสินค้าลดราคา
• การเปลี่ยนสินค้าไม่สามารถกระทำได้โดยทาง EMS (ตามเงื่อนไขในข้อ 1.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า)

2 วิธีการเปลี่ยนและคืนสินค้า

การเปลี่ยน/คืนสินค้ากับทางเฮ้ สตรีทบิวตี้ สามารถเลือกทำได้ง่ายดาย ผ่าน 2 วิธีดังต่อไปนี้

2.1 ส่งคืนทาง EMS

• ตรวจสอบว่าสินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 เงื่อนไขสินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนและคืน
• กรอกแบบฟอร์ม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ และส่งอีเมลมาที่ return@hejstreetbeauty.com ระบุชื่อ เบอร์โทรติดต่อ อีเมล และข้อมูลการสั่งสินค้า
• บรรจุสินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนในซองหรือกล่องกันกระแทก เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่ง
• ปริ้นท์แบบฟอร์มที่กรอกแล้วและแนบมากับสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืน ส่งมาที่สำนักงานใหญ่ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้:
• ไปรษณีย์ไทย (Thai Post)
• เคอรี่ (Kerry)
• แอลฟา (Alpha)
• นินจาแวน (Ninja Van)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่
C4 Global Company Limited
173/21 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 20
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
แขวงสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

• ทางร้านแนะนำให้ลูกค้าเก็บใบเสร็จและ tracking number จากทางบริษัทขนส่ง หากสินค้าเกิดการเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่ง ทางร้านจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
• ทางร้านจะติดต่อลูกค้าผ่านช่องทางอีเมลทันที เมื่อเริ่มดำเนินการเปลี่ยน/คืนสินค้า

2.2 คืนสินค้าที่หน้าร้าน

• กรอกแบบฟอร์ม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ และส่งอีเมลมาที่ return@hejstreetbeauty.com ระบุชื่อ เบอร์โทรติดต่อ อีเมล และข้อมูลการสั่งสินค้า
• นำใบเสร็จการสั่งซื้อสินค้า แบบฟอร์มการคืนสินค้า หรือบัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้ามาที่หน้าร้าน
• ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน (ในช่องทางการชำระเงินเดิม) เมื่อทางร้านตรวจสอบว่าตรงตามเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้าของทางเฮ้ สตรีทบิวตี้

3 เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้าที่ซื้อจากหน้าร้าน

เฮ้ สตรีทบิวตี้ยินดีให้บริการลูกค้าเปลี่ยน/คืนสินค้าที่ซื้อจากทางร้านได้โดยไม่เสียค่าดำเนินการใดๆภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยจะต้องนำสินค้ามาเปลี่ยน/คืนในสาขาที่ทำการซื้อเท่านั้น และลูกค้าจะต้องนำใบเสร็จมาเป็นหลักฐานเพื่อเปลี่ยน/คืนสินค้า (ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าผ่านทาง EMS หากลูกค้าซื้อสินค้าผ่านทางหน้าร้าน )

ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีใบเสร็จ ทางร้านขอปฏิเสธการเปลี่ยน/คืนสินค้าในทุกกรณี
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า